't Wonder van Amsterdam

 

't Wonder van Amsterdam
(foto: verzameling L. Mölder-Hartkamp)

 

In de Javastraat 113 in Amsterdam-Oost opende J.M. Hartkamp, zoon van een fietsenmaker aan het Makassarplein in Amsterdam, in 1947 een eigen rijwielhandel, kort nadat hij getrouwd was met Jo Rooks.

     Op de foto hierboven is de etalage van de zaak te zien zoals die kort na de opening uitzag - een eigen naam(bord) heeft de fietsenwinkel nog niet, maar er vallen twee details op die heel typerend zijn voor de eerste jaren na het einde van de oorlog: er liggen twee vlaggetjes van de Amerikaanse bevrijders in de etalage en er wordt met grote letters op de mogelijkheid gewezen om een fiets te laten vernikkelen en moffelen. In de rechterdeur een poster: "Uw rijwiel geheel gemoffeld, weer als nieuw, slechts fl 25,-". Hartkamp moffelde niet zelf maar bracht de frames bij moffelaar Piet Soetens in de Van Ostadestraat. Eigenlijk heeft deze voorgevel nog geheel het aanzicht van een rijwielzaak uit de jaren '30.

     Wat verder opvalt is de reclame voor banden, kennelijk waren deze niet meer op de bon toen de foto gemaakt werd. De twee damesfietsen zijn daarentegen nog wel zonder banden in de etalage gezet.

     De zaak ontwikkelde zich goed. Behalve beide echtgenoten werkten in de jaren '50 ook drie knechten mee, en ook de twee kinderen van Hartkamp werden geacht mee te doen met klusjes als het inspaken van wielen. Op de tweede foto zien we dezelfde winkel in de bloeitijd, ongeveer tien jaar na de eerste foto. Hij draagt nu (sinds 1955) de aansprekende naam "t Wonder van Amsterdam", een benaming die in de jaren '50 niet ongebruikelijk was. Zo was er bijvoorbeeld een "Wonder van Hengelo", een rijwiel- en elektrazaak aan de Willemstr. 37 in Hengelo, een "Wonder van Twente" aan de Lipperkerkstraat 24 in Enschede met hetzelfde soort artikelen en een "Wonder van Heerlen" aan de Akerstraat 5 in Heerlen, waar men verlichting, elektrische apparaten en fietsen kon kopen.

 

't Wonder van Amsterdam
(foto: verzameling L. Mölder-Hartkamp)

 

Hartkamp voerde Simplex als hoofdmerk, maar zette uit ingekochte frames en onderdelen ook zelf fietsen in elkaar. Daarnaast werden in de zaak bromfietsen verkocht. Voor de winkel zien we een Kaptein Mobylette en twee Simplex-bromfietsen met Sachs-motor, vermoedelijk het model S5 dat in 1957 en 1958 gemaakt werd. De etalagepop links werd voor regenkleding en dergelijke gebruikt. De etalage is overvol met allerlei grote en vooral kleine onderdelen, een gebruikelijke manier van inrichten in de jaren '50 tot '70. Zo werd de klant overtuigd dat hier werkelijk van alles te koop was.

     De fietsenwinkel van Hartkamp heeft niet erg lang bestaan. Begin juni 1964 hield Hartkamp het voor gezien. Hij doekte zijn fietsenzaak op en ging iets anders doen voor de kost.

Met dank aan Loes Mölder-Hartkamp.

 

 

index fotopagina's