Fietsenwinkel op straat

 

fietsenwinkel op straat
fietsenwinkel op straat
(bron: De Stad Amsterdam, 21 februari 1922)

 

15 februari 1922, Van Woustraat 147 in Amsterdam. Het hele inventaris van de winkel met de eenvoudige naam "Rijwielhandel en bandenmagazijn" is net meedogenloos op straat gezet. Het pand is leeg en zo'n twintig kijkers staan om de boedel heen, vooral kinderen. De belettering op de etalageruit geeft aan dat hier in fietsen en motorfietsen van het bekende Franse merk Alcyon en in Bates-banden werd gehandeld. Daarnaast dreef J.D. van den Berg - zo heette de eigenaar van de zaak - een rijwielstalling om de vermoedelijk bescheiden omzet van zijn nering iets op te krikken. Van den Berg huurde dit winkelpand sinds 1913. Maar na negen jaar ging het zo te zien mis. De foto's zijn afgedrukt in het tijdschrift "De Stad Amsterdam" van 21 februari 1922 en het fotobijschrift vertelt, wat aan dit tafereel voorafgegaan is:

Op straat gezet. Een rijwielhandelaar die reeds tien jaren het winkelhuis van Woustraat 147 in huur heeft, is Woensdag onbarmhartig met al zijn hebben en houden op straat gezet. Anderhalf jaar geleden werd den huurder door den huiseigenaar een nieuw contract aangeboden, waarin de voorwaarde voorkwam, dat de ruiten, bij breken, voor rekening van den huurder vernieuwd moesten worden. Nu wàs de winkelruit echter reeds gebarsten en daarom weigerde de huurder het contract te teekenen; na overleg met een advokaat besloot hij evenwel 's-avonds toch daartoe over te gaan, mits er in de overeenkomst zou worden vermeld, dat de ruit gebarsten was bij het aangaan van het contract. De verhuurder zei hem echter, dat het nu te laat was, om nog te kunnen teekenen; het huis was reeds verhuurd. Gevolg was een proces, dat de huurder, die ons een en ander meedeelde, verloor, zoodat hij nu op straat gezet werd.

De op elkaar liggende fietsen en onderdelen zijn niet van oude rommel te onderscheiden. Het moet voor de winkelier een drama geweest zijn. Hoe ging het verder?

     Het winkelpand werd, zoals het bijschrift aangeeft, meteen weer verder verhuurd. Na wat voorbereidingen opende slijterij "De witte ballon" van F.G.S. Hamers in maart hier een filiaal. Fietsenmaker Van den Berg zat volgens een Amsterdams adresboek begin jaren dertig honderd meter verderop, op het adres Van Woustraat 178. Ook daar was hij onfortuinlijk: in oktober 1933, midden in de economische crisis, ging hij failliet. Of Van den Berg daarna opnieuw een eigen zaak opzette is niet bekend.

 

 

index fotopagina's