Burgers in de Broederenstraat

 

Burgers in de Broederenstraat
Personeelsfoto van de Burgers-rijwielfabriek uit 1887 (DNR, 9 december 1949)

 

De voormalige Burgers-rijwielfabriek uit Deventer, opgericht in 1869, is de oudste van Nederland en een van de oudste van het continent. Het bedrijf van Hendrikus Burgers zat vanaf 1868 (toen het nog een gewone smederij was) tot de verhuizing naar de Rozengaarderweg eind 1896 aan de Broederenstraat 6 in het centrum van Deventer. De foto hierboven uit De Nederlandse Rijwielhandel toont het voltallige personeel buiten het bescheiden fabriekspand, dat zich in de rug van de fotograaf bevindt. Volgens het beeldonderschrift is de foto van 1887. Dat kan goed kloppen want we zien de arbeiders met wielen en onderdelen voor hoge bi's en safeties staan, al is de foto helaas verre van scherp en gedetailleerd omdat de drukkwaliteit van het lijfblad van het CBR te laag is. De foto staat in het nummer van 9 december 1949 en het beeldonderschrift luidt: "Personeel Eerste Nederlandsche Fabriek van Vélocipèdes in 1887 in de Broederenstraat te Deventer. Derde van links (met baard): H. Burgers."

     In totaal zien we 26 mannen en jongens vanaf een jaar of twaalf. Ook de volwassen werklieden zijn nog relatief jong. De aanleiding voor deze opname is onduidelijk, maar het feit dat De Nederlandse Rijwielhandel deze foto in 1949 plaatste had wel een concrete reden: op zaterdag 3 december vierde Burgers het 80-jarig bestaan van de onderneming. Het begon in de ochtend met een optocht van antieke rijwielen met fietsers in bijpassende kledij door de stad en eindigde met een receptie in het plaatselijke hotel De Wereld.

     Verder vermeldt het artikel de inrichting van het Burgers Rijwielmuseum in het kantoorgebouw van Burgers dat "binnenkort ook toegankelijk is voor het publiek" en worden verschillende vernieuwingen in de fabriek beschreven. Het meest trots was de directie op een van Philips afkomstige installatie voor het hoogfrequent elektrisch solderen van fietsframes - een primeur in de Nederlandse rijwielindustrie. De oudste fabriek had de nieuwste techniek.

 

 

index fotopagina's